услуги

пр и корпоративни комуникации

Корпоративни комуникации, бранд PR кампании, разработване на CSR програми, поддържане на позитивни взаимоотношения със заинтересованите страни и медиите – бихме могли да кажем уверено, че това е една от суперсилите на агенцията. Независимо от предизвикателствата, подхождаме стратегически с изграждане на креативна концепция, която в по-голямата си част излиза отвъд рамките на традиционното разбиране за ПР и често е в съчетание с дигитални инструменти. Нашият опит помага на клиентите ни да се доверят на Knowbox по време на криза – в изграждането на позитивен имидж на компанията или с предоставяне на решения на комуникационни проблеми или предизвикателства. Неизменен етап от работата ни е и анализът и медия мониторингът след проведените кампании или акции.

Работим и по изключително значима за нас собствена CSR инициатива, която предизвиква огромен интерес сред медии и потенциални клиенти – Как беше на български?

събития

Управлението на събития в Knowbox започва от изграждане на концепция и стратегия за комуникация, независимо от мащаба, обхвата и целевите групи. С богатия си опит в организацията на събития, за нас ключови за успеха са креативната идея, атрактивните локации, прецизното изпълнение с фокус върху детайла, подготовката на брандинг и материали, контрол и координация по време на събитието и не на последно място – добре изпълнената логистика. Приоритет за екипа ни e персоналното отношение и познаване на съответната аудитория, както и навременната обратна връзка към различните видове групи – медии, гости, партньори или клиенти.

Изграждаме и специализирани бази данни за целите на клиентите ни – за провеждане на по-големи като мащаб събития като конференции или изложения, директен мейлинг към потенциални клиенти, както и планиране на механизми за промоционални активности.

B2b

Нашата корпоративна политика е да поддържаме активен диалог с клиента, да навлизаме в бизнес модела на дейността му и да сме част от екипа му на стратегическо и най-вече на оперативно ниво.

Грижим се да разработваме комуникация, която да е насочена към клиентите, част от партньорската мрежа на клиента, както и да генерираме възможности за запознаване и създаване на нови. Изработваме програми за поддържане на взаимоотношения и създаване на лоялни такива. Провеждаме кампании за поддържане на ежемесечна комуникация с най-новите предложения и новини. Организираме събития за клиенти като генерираме различни поводи с цел ангажиране на вниманието и поддържане на дългосрочни взаимоотношения.

реклама

Създаваме цялостни концепции – криейтив с послания, които да комуникират ясно предимствата на продукта или услугата. Целим рекламата да създава познаваемост и да подтиква потенциалната аудитория към покупка. Рекламните формати, които разработваме, са съобразени със средата, в която се позиционират и с ефекта, който цели да предизвикваме – печатна реклама, банер, видео, анимация, декорация, външна реклама, позициониране в медийни формати и др.

дигитална реклама

Разработваме и изпълняваме дигитални кампании като използваме възможностите на световните платформи Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Viber, SnapChat и др. Също така предлагаме стратегии за Programmatic и позициониране в подбрани медии с дигитални формати.

За ефективността на дигиталните кампании изграждаме тактически подходи Customer Journey и използваме дигитални инструменти, чрез които проследяваме показатели и адаптираме послания, криейтиви, бидинг стратегии и оферти. Един от ценните активи, които генерираме, са аудитории от потенциални клиенти и такива, които имат намерение за покупка. За нашите клиенти създаваме аудитории, с които представяме бранда или услугата, комуникираме активно или представяме продукти и услуги в момента, в който те са готови за покупка.

дигитална реклама 1.0

Канали, с които работим – Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, SnapChat, Viber, TikTok, др. 

PPC(Pay Per Click) кампании – кампании за трафик и генериране на продажби към сайт или специална landing страница. Retargeting кампании. 

Awareness кампании – съдържание, игри, промоции. Кампании за достигане до целева аудитория, запознаване с нови продукти, услуги, промоционални игри с награди, създаване на viral съдържание, което да се споделя и разпространява.  

Lead generation – кампании за събиране на контактна информация от потенциални клиенти, записвания за информационни бюлетини, промоции, специални оферти. 

Conversion for sales for online shops – кампании, оптимизирани за продажби към онлайн магазини. Прецизно таргетиране и сегментиране на потенциалните потребители.  

Followers campaigns – кампании за набиране на последователи в социалните канали чрез атрактивно послание и специални предложения. 

E-mail маркетинг – създаваме кампании чрез специализиран софтуер за управление на e-mail с детайлна статистика за реакциите на получателите и тяхната активност по съдържанието на e-mail. 

Web дизайн – правим детайлен анализ на бизнеса на клиента и изготвяме структура на сайта му, която да създава качествено потребителско изживяване за потенциалните клиенти. 

Създаваме съдържание за уеб сайтове – статии, блог, новини, продуктови описания, събития, интервюта с екипа – за по-добро индексиране на сайта отстрана на Google. 

Динамично управление на сайтове – освен съдържание, ние променяме уеб страници според изискванията на клиента и неговия бизнес – нови страници и трансформиране на информационни страници в онлайн магазини. 

Използваме най-добрите и актуални практики както за OnPage SEO, така и за Off Page SEO. 

Имплементираме най-новите подходи за оптимизиране на уеб сайтовете, за да постигнем по-висока скорост на зареждане и по-качествени функционалности.

 

поддържане на социални мрежи

Създаването на съдържание за социалните медии е услуга, която е важна за поддържането на активния диалог с потребителите и привържениците на марката. Генерираме стратегически посоки на комуникация и създаваме поводи за интеракция. Вдъхновяваме феновете/последователите със специално разработени визии и градим облика на компаниите. Предварителното планиране на съдържание дава предимство в стратегически план и позволява съдържанието, тонът на комуникацията и геймификацията да имат своето естествено развитие. Чрез ежедневно поддържане на въпросите и отговорите, запитванията и мненията изграждаме доверие на потребителите в бранда и привързаност към темите, за които компанията говори.

employer branding

Employer Branding: The Formula e концепция на knowbox за създаване на работодателска марка с добавена стойност чрез синергия от три компонента: PR – HR и Digital marketing.

Разработили сме решения, които включват комбинация от комуникационни кампании със стратегически и креативни послания, изработване и използване на подходящи ресурси и канали, както и интегриране на HR подходи и решения на експерти.

Въвеждаме и специализиран HR подход към цялостната стратегия за набиране на кадри – създаване на специални програми за обучения на служителите и мениджмънт екипа в компанията. Чрез него развиваме и надграждаме определени умения в различните кадри и отдели. За да постигаме висока успеваемост идентифицираме ключовите цели, и измерваме резултатите, които сме постигнали според приложените стратегически подходи. Интегрираме комуникационни и маркетинг практики с HR похвати.

Имаме богат опит в изграждането на работодателски марки и в подобряването на взаимоотношения, умения и представяне на екипите в областите: IT, финансов, фармацевтичен сектор, както и компании, опериращи в сферата производство на продукти.

обучителни програми

Все повече компании осъзнават нуждата от провеждане на специализирани обучения, както на своите служители, така и на управленските екипи. За да отговорим на целите, които си поставят PR и HR отделите, ние в knowbox сме създали специализирани обучения като “Поведение и комуникация с медиите”, “Клиентското изживяване в дигитална среда”, “Онлайн магазини и повишаване рейтинга на представяне на продуктите” и др. Обучителните програми са продукт на проведени през годините тренинги, съвместно с екипи от международни компании с изпитана ефективност.  

Като хора с богат опит в комуникациите и маркетинга създаваме и обучения по конкретно задание на клиента като се фокусираме върху изработване на конкретна стратегия, идейна концепция и прилагане на програмата според заложени цели и методи на оценяване.

създаване на съдържание

Създаването на съдържание е ключово за информираността на потребителите и обществото като цяло. Затова ние сме се усъвършенствали в генерирането на формати, които дават добавена стойност като създават нагласи, изграждат цялостни образи, градят имидж и поддържат истории с ценностите и мисията на компаниите. Също така създаваме съдържание, което предоставя стойностна информация за продукти и услуги, която да предизвиква желание за покупка или пък да удовлетворява конкретни търсения, преживявания и начин на живот.

Сторителингът е изкуство, което практикуваме, за да вдъхваме живот на бранда и да преведем хората през изживявания, които да ги вдъхновят. Писането на тематични статии, копирайтинг за уеб сайтове, създаване на съдържание за видео материали и продуктови ревюта са възможности, които в унисон с разработена дългосрочна стратегия създават богата информационна среда и поводи за поддържане на активен диалог на компанията с нейните потребители.

Свържете се с нас!
защото няма пречка, която не може да преодолеем заедно.