gdpr policy

GDPR – Политика за защита на личните данни

 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ноубокс ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Ноубокс ООД не обработва такава информация за Вас.

Данните Ви по отношение на формата ни за записване

Бихме искали да Ви помолим преди да попълните Вашите данни да прочетете и да дадете Вашето информирано съгласие за ползването им.

Формата ни за записване има за цел представител от екипа да се свърже с Вас по телефон или е-mail, за да обсъди въпросната услуга или да отговори на зададения от Вас въпрос .

Събирането  и обработването на Вашите лични данни е главно свързано с това да получите максимално качествено обслужване . Също така да имате възможност да получавате наши специални оферти и предложения. Със сигурност няма да превръщаме процеса на информираност в спам практика.

Моля, ако имате съгласие да използваме Вашите лични данни за връзка с Вас, отбележете квадратчето и попълнете формата за записване.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 1 година, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни

Заличаване на личните Ви данни

Информираме Ви, че уважаваме Вашето право да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени. Можете да заявите това Ваше желание, като ни изпратите имейл на: office@knowbox.bg.

Като следствие от това, ние ще осъществим заличаването. А вие ще получите e-mail, удостоверяващ, че Вашите данни са заличени.

Свържете се с нас по един от следните начини:

Ноубокс ООД

Ул. Иван Вазов N22, ПК 1000

office@knowbox.bg

+359 889 176 560